ΣΚΟΠΟΣ

Το ιστολόγιο απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά,  και σε όλους εκείνους και εκείνες που ενδιαφέρονται για τα ανοιχτά ζητήματα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.

Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός χώρου ζωντανής επικοινωνίας στον οποίο θα διαμοιράζονται ιδέες, σκέψεις και προβληματισμοί στην κατεύθυνση μιας ουσιαστικής παιδείας για όλα τα παιδιά, μιας δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας και ενός αειφόρου και όμορφου περιβάλλοντος για όλους τους ανθρώπους.

Απόστολος Κ. Καρύδας

Email: karid@otenet.gr
Facebook: http://www.facebook.com/karidas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου