Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Νέα Προγράμματα Σπουδών, υλικό και υποδείγματα διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών_2017-18
ΠΡΟΣ μια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ, της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & της ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ των ανθρώπων και των πολιτισμών. 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, και γονείς,

Τη νέα σχολική χρονιά έχουμε στα σχολεία μας νέα Α. Π. Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών τα οποία συνοδεύονται και από (προσωρινούς) φακέλους/βιβλία για τους μαθητές και τις μαθήτριες και βιβλία για τους/τις εκπαιδευτικούς. Τα νέα Α. Π. Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών (μαζί και τα βιβλία) έχουν συμφωνηθεί από κοινού με την πολιτεία και την εκκλησία και εκτός από τη Διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας (ένα ποσοστό της τάξης του 80%) καταβάλλεται σε αυτά και μια προσπάθεια επικοινωνίας και συνομιλίας με τις άλλες θρησκείες και πολιτισμούς. 

Στους παρακάτω e-συνδέσμους παραθέτουμε όλο το υλικό του ΙΕΠ (α.π., φακέλους μαθητών-τριών, βιβλία δασκάλων, πρόσθετο υλικό κ.ο.κ.) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από φέτος στα σχολεία μας για τη Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

e-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νέα Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικών


Έντυπο Υλικό για τον Μαθητή _ Φάκελοι ΜαθήματοςΟδηγοί εκπαιδευτικού


Διδακτικό Υλικό Δημοτικού


Διδακτικές Προτάσεις για το Δημοτικό από έμπειρους εκπαιδευτικούς


Συμπληρωματικό Υλικό για το Δημοτικό Σχολείο


 http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-nomothesia-egkiklioi

 ΥΓ. Ειδική μνεία και ευχαριστίες για την ανάρτηση αυτή οφείλω στον καλό συνάδελφο & φίλο κ. Αλέξανδρο Κόπτση (Σχ. Σύμβουλο της 7ης ΠΕ Ν. Θεσσαλονίκης) με τον οποίο από κοινού συνδιοργανώσαμε επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικόυς της 9ης ΠΕ Ν. Θεσσαλονίκης με θέμα: "Νέα Α. Π. Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο: φιλοσοφία & διδακτικές προσεγγίσεις" (Παρασκευή 08 Σεπτ. 2017).

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων στα σχολεία μας για το σχολικό έτος 2017-2018

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ! 

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες και γονείς των μαθητών και μαθητριών,

Την νέα σχολική χρονιά πολλά από τα παιδιά των προσφύγων θα βρεθούν να φοιτούν σε σχολεία μας τόσο του πρωϊνού κύκλου, όσο και σε ΔΥΕΠ. Με στόχο την αρμονική ένταξη αυτών των παιδιών στο περιβάλλον των σχολείων μας παραθέτουμε παρακάτω υλικό κατάλληλο για τη εκπαίδευση αυτών των παιδιών.

e-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Α. Εγκύκλιοι, οδηγίες, επιστολές,

1.  Για να ανοίξετε την e- σελίδα του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Προσφυγικό και Εκπαίδευση» στην οποία θα βρείτε όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων κάντε κλικ ΕΔΩ  

2. Για να δείτε όλες τις ανακοινώσεις και τα νέα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κάντε κλικ ΕΔΩ  


3. Για να διαβάσετε δύο (2) επιστολές (Σεπτ. 2018) του Αν. Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ κ. Αγγελόπουλου σχετικές με την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων -  μία προς τους γονείς και μία προς τους/τις εκπαιδευτικούς – κάντε κλικ ΕΔΩ  

4. Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση των Παιδιών Προσφύγων:  α) μία Έκθεση Αποτίμησης του Έργου για την Ένταξη των Παιδιών των Προσφύγων στην Εκπαίδευση (Μάρτιος 2016-Απρίλιος 2017) & β) Προτάσεις για την Εκπαίδευση των Παιδιών των  Προσφύγων κατά το σχολικό έτος 2017-2018, κάντε κλικ ΕΔΩ  


Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1. Για να δείτε ένα εξαιρετικό βιντεάκι του Jacob Frey, βασισμένο σε ιδέα της Fabio Coala) σχετικό με την αποδοχή του διαφορετικού κάντε κλικ ΕΔΩ  

2. Για να κατεβάσετε όλο το υλικό του ΙΕΠ (βιβλία, αναλυτικά προγράμματα κ.ά.) το σχετικό με την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων κάντε κλικ ΕΔΩ    

3. Για να βρείτε και να κατεβάσετε πλούσιο υλικό (οδηγίες, βίντεο, βιβλίο εκπαιδευτικού, βιβλία δραστηριιοτήτων κ.ο.κ.) το οποίο παρήχθη από ομάδα εργασίας του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ (στα πλαίσια του προγράμματος “Xenios Zeus” της Περιφ. Δ/νσης Εκπ. Κεντρικής Μακεδονίας) & το οποίο είναι κατάλληλο για την αρχική εξοικείωση των παιδιών προσφύγων με την ελληνική γλώσσα  και πολιτισμό  σε πλαίσια άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης, κάντε κλικ  ΕΔΩ  &  ΕΔΩ

4. Για να κατεβάσετε το « Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας» κάντε κλικ ΕΔΩ  

5. Για να κατεβάσετε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο υπάρχει στο site του προγράμματος "Πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Ρομά" (ΠΤΔΕ/ΑΠΘ) που (με τον κατάλληλο παιδαγωγικό μετασχηματισμό) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για  την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων και διδασκαλία σε Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία κ.ο.κ. κάντε κλικ ΕΔΩ  

6. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που και αυτό (με τον κατάλληλο παιδαγωγικό μετασχηματισμό) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για  την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, καθώς και στις Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία υπάρχει και στο site του προγράμματος  ΔΙΑΠΟΛΙΣ ("Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλινοστούντων Μαθητών"). Για να δείτε το ΥΛΙΚΟ του προγράμματος κάντε κάντε κλικ
ΕΔΩ  

7. Για άλλες σχετικές αναρτήσεις στο μπλογκ σχετικές με  την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων κάντε κλικ  ΕΔΩ  &  ΕΔΩ