Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ενισχυτική διδασκαλία / Διαφοροποιημένη παιδαγωγική _ ΥΛΙΚΟ (2017-18)
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες & γονείς των μαθητών και μαθητριών,

      Η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία λόγω της έλευσης μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, μεταναστών και προσφύγων. Οι παρουσία αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους έχει αποδειχτεί ότι είναι εξαιρετικός πλούτος - τόσο οικονομικός όσο και πολιτισμικός - για τη χώρα μας.

     Πολλά από τα παιδιά αυτών των οικογενειών βρίσκονται ήδη στα σχολεία μας πλουτίζοντας με την παρουσία τους τη ζωή των σχολείων και τη δική μας. Παρα ταύτα αρκετά από τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες προσαρμογής (κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων της μητρικής τους γλώσσας και της διαφορετικής σχολικής κουλτούρας της χώρας τους). Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά (αλλά και όλα τα παιδιά που εμφανίζουν αντίστοιχες δυσκολίες) παραθέτουμε παρακάτω υλικό Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής κατάλληλο για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1. Για να κατεβάσετε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό Αρχικού Γραμματισμού το οποίο υπάρχει στο site του προγράμματος "Πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Ρομά" (ΠΤΔΕ/ΑΠΘ) και το οποίο (με τον κατάλληλο παιδαγωγικό μετασχηματισμό) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για Ενισχυτική Διδασκαλία και Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική κάντε κλικ ΕΔΩ  & ΕΔΩ 

2. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την αρχική εξοικείωση των παιδιών προσφύγων με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό (οδηγίες, βίντεο, βιβλίο εκπαιδευτικού, βιβλία δραστηριοτήτων) έχει παραχθεί και από ομάδα εργασίας του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ (στα πλαίσια του Προγράμματος “Xenios Zeus” της Περιφ. Δ/νσης Εκπ. Κεντρικής Μακεδονίας). Από το υλικό αυτό μπορείτε να αντλήσετε πολλές ιδέες και για Ενισχυτική Διδασκαλία & Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική για όλα τα παιδιά. Για το υλικό κάντε κλικ  ΕΔΩΕΔΩ  & (στα αγγλικά) ΕΔΩ

3. Πλούσιο υλικό για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων έχει παραχθεί και από το ΙΕΠ (βιβλία, αναλυτικά προγράμματα κ.ά.) Και το υλικό αυτό (με τον κατάλληλο παιδαγωγικό μετασχηματισμό) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για Ενισχυτική Διδασκαλία & Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική. Για το υλικό του ΙΕΠ κάντε κλικ ΕΔΩ  

4. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ένταξη Τσιγγανόπαιδων στο Σχολείο»  δημιούργησε χρήσιμο υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού. Το υλικό είναι κατάλληλο για Ενισχυτική Διδασκαλία, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης & για πρακτικές Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής. Το υλικό (τρία βιβλία Α+Β, Γ+Δ, Ε+ΣΤ & Βιβλίο Δασκάλου) μπορείτε να το κατεβάσετε από:  ΕΔΩ