Σχετικά με μένα

Με λίγα λόγια ....

Είμαι εκπαιδευτικός της Α/θμιας Εκπαίδευσης και ζω και εργάζομαι στη Θεσ/νίκη.

Έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές (Msc & PhD) στις Επιστήμες της Αγωγής και στις Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ/ΑΠΘ).

Έπίσης, έχω διδάξει σε ΑΕΙ (ΠΔ 407) (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΠΘ) και σε Διδασκαλεία της χώρας (ΠΤΔΕ/ΑΠΘ & ΔΠΘ) μία ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, όπως παιδαγωγική της συμπερίληψης και διαφοροποιημένη παιδαγωγική, κριτική/αναστοχαστική σκέψη και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη, διδακτική των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων κ.α. Ακόμα, δίδαξα επι σειρά ετών σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ, ΜΠΕ, Νέο Σχολείο, ΠΕΚ, Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ κ.α.).

Από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Σεπτέμβριο τυυ 2018 εργάστηκα ως Σχολικός Σύμβουλος της 9ης  Εκπ. Περιφέρειας και από τον Σεπτέμβριο τυυ 2018 εργάζομαι ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από τον Μάρτιο του 2013 έως και σήμερα εργάζομαι και ως Επιμορφωτής Β & Β1 Επιπέδου στις ΤΠΕ (Εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία).

Τα ειδικά εκπαιδευτικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς:
  1.  Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και πολιτική 
  2.  Θεωρία των αναλυτικών προγραμμάτων
  3.  Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
  4.  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
  5.  Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στο σχολείο
  6.  Εκπαίδευση και ένταξη  παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο περιβάλλον του σχολείου και της σχολικής τάξης
  7.  Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  8.  Αρχιτεκτονική και αισθητική του σχολικού χώρου
  9.  Εκπαίδευση στη φύση και ποιότητα ζωής κ.ά.
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μου ενδιαφερόντων έχω εκδώσει βιβλία και δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.


Το email μου: karid@otenet.gr

Η σελίδα μου στο Facebook: http://www.facebook.com/karidas
            
[Υ.Γ. Από θέμα αρχής το blog (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων) υποστηρίζει κείμενα, ιστοσελίδες, εφαρμογές & λογισμικά που είναι γραμμένα ή μεταφρασμένα στα ελληνικά.]