Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Παιδιά προσφύγων στα σχολεία μας!


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (ώρες 12:00 – 02 μ.μ.) ο Σχ. Σύμβουλος Απόστολος Κ. Καρύδας και οι εκπαιδευτικοί της 9ης  Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης διοργανώσαμε επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων της 9ης  Π.Ε. που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων με θέμα: 

«Ανάδειξη καλών διδακτικών πρακτικών στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στα σχολεία μας»

Συζητητές στη συνάντηση ήταν ο Σχ. Σύμβουλος κ. Απ. Καρύδας, ο Σχ. Σύμβουλος κ. Π. Κλιάπης, η Σχ. Σύμβουλος κ. Ε. Τύμπα, η Δ/ντρια Εκπ. Αν. Θεσσαλονίκης κ. Ζ. Πετράκη,  οι Δ/ντές των 34, 37, 44 Δημ. Σχολείων Αν. Θεσσαλονίκης κ. Χ. Πεσμαζόγλου, Β. Λανταβός & Α. Καραγιάννης, η Δ/ντρια του Δημ. Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπ. Θεσ/νίκης κ. Γ. Γεωργοπούλου, η εκπ. του τμήματος ένταξης του 31ου Δημ. Σχολείου Θεσ/κης κ. Αλεξ. Αμεναδιώτη, η εκπ. της Α Τάξης του Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπ. Θεσ/νίκης κ.
Γ. Παπαδημητρίου, η εκπ. της Γ΄ Τάξης του 34ου Δημ. Σχολείου Θεσ/νίκης, κ. Αφρ. Τοπαλίδου και άλλοι/ες εκπαιδευτικοί της 9ης Π. Ε. Αν. Θεσ/νίκης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην συνάντηση αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα μεταξύ των οποίων και τα εξής:

1.      Οι οικογένειες και τα παιδιά των προσφύγων συνιστούν μία ιδιαίτερη κοινωνική περίπτωση με ιδιάζοντα κοινωνικά, πολιτισμικά, γλωσσικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά (τα οποία είναι χρέος της πολιτείας και του ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ να τα αναδείξει) καλά είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών να τα γνωρίζουν, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διδασκαλία τους.

2.      Τα παιδιά των προσφύγων, αλλά και οι ίδιοι οι πρόσφυγες ομιλούν λίγο έως καθόλου ελληνικά. Άρα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, φαίνεται πως είναι ανάγκες στοιχειώδους αρχικού γραμματισμού και εξοικίωσης με την ελληνική γλώσσα.

3.      Με δεδομένο ότι τα περισσότερα παιδιά των ελληνικών οικογενειών μαθαίνουν και μιλούν σχετικά καλά αγγλικά, φαίνεται πως η αγγλική γλώσσα (ελλείψει αραβόφωνων διερμηνέων) είναι το καταλληλότερο μέσο για την αρχική επικοινωνία και συνεννόηση με τα παιδιά αυτά τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από τους υπόλοιπους μαθητές/τριες.

4.      Το ελληνικό σχολείο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας. Τα παιδιά των προσφύγων που έρχονται στα σχολεία μας έχουν συνηθίσει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σχολικής ζωής, ενώ κάποια εξ αυτών δεν έχουν πάει καν σχολείο. Τίθεται, επομένως, ως ζήτημα αιχμής το ζήτημα της επιτυχούς κοινωνικοποίησης των παιδιών αυτών στο περιβάλλον του σχολείου και της επιτυχούς εκμάθησης των κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν το ελληνικό σχολείο.

5.      Πολλά από τα παιδιά αυτά (λόγω τις έκθεσης σε βίαια περιστατικά πολέμου, καθώς και σε εξαιρετικούς κινδύνους επιβίωσης στη διαδικασία της μετεγκατάστασής τους) βρίσκονται σε κατάσταση έντονου μετατραυματικού στρες. Αυτό καθιστά αναγκαία την ειδική ψυχική και ψυχολογική στήριξη των παιδιών αυτών από ομάδες ειδικών επιστημόνων.


6.     Τέλος, στη συζήτηση διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως τα παιδιά των προσφύγων που διαμένουν εντός του αστικού ιστού και τα οποία φοιτούν σε σχολεία της πρωινής ζώνης εμφανίζουν έναντι των παιδιών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ (απογευματινά τμήματα): α) πιο ισχυρά κίνητρα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και β) ότι εμφανίζουν στοιχεία ομαλότερης προσαρμογής στο περιβάλλον του σχολείου. Αυτό αποδίδεται α) στην επαφή και τον συγχρωτισμό των παιδιών αυτών με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, αλλά, επίσης, και στο γεγονός ότι β) οι οικογένειες των παιδιών αυτών (διαμένοντας εντός του αστικού χώρου) έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επικοινωνίας και προσαρμογής στον ελληνικό τρόπο ζωής σε σχέση με τις οικογένειες των προσφύγων που διαμένουν στα Κέντρα Φιλοξενίας. Αυτή η ανάγκη επαφής και επικοινωνίας μεταφέρεται και στα παιδιά των προσφύγων, για να γίνει ακολούθως ισχυρό κίνητρο μάθησης και αρμονικής συνύπαρξης με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Η διαπίστωση αυτή (στο βαθμό που είναι βάσιμη - και υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια πως είναι βάσιμη) ενισχύει το επιχείρημα πως η φυσική θέση (με κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς και εκπαιδευτικούς όρους) των οικογενειών των προσφύγων είναι η εγκατάστασή τους σε καταλύματα εντός του αστικού ιστού των πόλεων και, κατά προέκταση, η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στα πρωινά σχολεία της χώρας μας και όχι στα σχολεία των ΔΥΕΠ της απογευματινής ζώνης.

ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

1. Για να δείτε τις εισηγήσεις των παρευρισκόμενων στη συνάντηση οι οποίες αποτέλεσαν έναυσμα για τη συζήτηση κάντε κλικ ΕΔΩ  

2. Για να κατεβάσετε όλο το υλικό που βρίσκεται διαθέσιμο στο ΙΕΠ και αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων κάντε κλικ ΕΔΩ 

 2. Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ του ΥΠΠΕΘ που αφορούν στη "Διαχείριση της διδακτέας ύλης" όλων των μαθημάτων που διδάσκονται τα παιδιά προσφύγων στις ΔΥΕΠ κάντε κλικ ΕΔΩ 

3. Για να βρείτε και να κατεβάσετε και άλλο χρήσιμο υλικό που με τον κατάλληλο παιδαγωγικό μετασχηματισμό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς για την καλή εκπαίδευση και συνεκπαίδευση των παιδιών προσφύγων κάντε κλικ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου